Vergelijk 6 notarissen bij jou in de buurt

Bespaar op je notariskosten

Vul de postcode van je project locatie in

Gratis & Vrijblijvend

Vergelijk offertes voor je beslist!

Notarissen

Notarissen zijn onpartijdige deskundigen die de belangen behartigen van jou en alle partijen die betrokken zijn bij het opstellen van een notariële akte waar dit verplicht is. Je bent zo verzekerd van een juiste akte die altijd als bewijs kan dienen. Notarissen zijn verplicht aktes te allen tijde te bewaren.

Aktes

Aktes zijn officiële, bij wet bekrachtigde documenten waarin afspraken en rechtshandelingen worden vastgelegd.

Naast de authentieke akte welke te allen tijde door een notaris wordt opgesteld is het ook mogelijk afspraken die door jezelf opgesteld zijn door een notaris te laten bekrachtigen. Dit noemt men de zogenaamde onderhandse akte.

Voorbeelden van aktes waarvoor u een notaris inschakelt:

De wet verplicht het opstellen van een akte door een notaris bij:

 • Het maken en wijzigen van testamenten
 • Overdracht van registergoederen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld woningen
 • Vestigen of teniet doen van het recht van hypotheek
 • Het oprichten van een bv, nv, stichting of vereniging
 • Het maken en wijzigen van huwelijkse voorwaarden en/of partnerovereenkomsten
 • Verdelen van erfenissen waarbij notariële vastlegging benodigd is
 • Het doen van- of ontvangen van schenkingen waarbij notariële vastlegging benodigd is
 • Verdeling van gebouwen in appartementen
 • Huurkoopovereenkomsten die betrekking hebben op registergoederen
 • Ook voor een samenlevingscontract kun je bij de notaris terecht. Hoewel dit niet verplicht is geeft het je wel de zekerheid dat alles wettelijk is vastgelegd en bekrachtigd.
 • Personen- en familierecht
 • Onroerende zaakrecht
 • Rechtspersonenrecht
 • Personen- en familierecht

Aktes hebben betrekking op de volgende rechtsgebieden:

Dit onderdeel heeft betrekking op familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Het gaat hierbij onder andere om geboorte, afstamming, huwelijk en echtscheiding. Notariële aktes die horen tot het personen- en familierecht zijn onder andere:

- Huwelijkse voorwaarden

Trouwen? Wanneer je het huwelijksbootje instapt zonder dat er huwelijkse voorwaarden opgesteld zijn, trouw je automatisch in gemeenschap van goederen. In dit geval worden de bezittingen en het vermogen van de partners als één bezitting en één vermogen beschouwd. Wanneer je dit niet wenst, is het mogelijk dit vast te leggen in een overeenkomst van huwelijkse voorwaarden.

- Testament

Wanneer je geen testament hebt opgesteld en komt te overlijden, bepaalt de wet welke personen recht hebben op jouw vermogen. Door het opstellen van een testament kunt u zelf bepalen wat er met jouw vermogen gebeurt en wie je erfgenamen zijn. Zo bestaat de mogelijkheid om personen uit te sluiten als erfgenaam. Ook bestaat de mogelijkheid om enkele voorwaarde op te leggen aan de erfgenamen. Een notaris bespreekt met jou jouw situatie en jouw wensen. Nadat de notaris het testament opgesteld heeft, dien je deze nogmaals te beoordelen. Wanneer alles duidelijk is en je het volledig eens bent met de inhoud mag de akte ondertekend worden. Hierna is jouw testament rechtsgeldig. Overigens kun je jouw testament te allen tijde wijzigen. Hierbij wordt een nieuwe akte opgesteld, ook dit dient een notaris te doen.

- Echtscheidingsakten

In een echtscheidingsakte worden de huwelijkse voorwaarden ontbonden. Dit heeft als gevolg dat de twee partners niet meer met elkaar getrouwd zijn. In deze akte wordt beschreven hoe alle bezittingen en vermogens verdeeld worden tussen beiden. Hierin wordt overeengekomen wat er moet gebeuren met de gezamenlijke woning. Wanneer je kinderen hebt worden regels vastgesteld betreffende de alimentatie. Ook kan er een ouderschapsplan opgesteld worden.

Onroerendezaakrecht

Een onroerende zaak heeft betrekking op de grond en de gebouwen op deze grond. Dit wordt ook wel vastgoed of onroerend goed genoemd. Het gaat hierbij om niet-verplaatsbare goederen. Notariële aktes die behoren tot het onroerendezaakrecht zijn onder andere:

- Hypotheekakten

Ga je een onroerende zaak kopen, bijvoorbeeld een huis? Dan heb je een hypotheekakte nodig. Dit betreft een overeenkomst tussen de hypotheekverlener en de hypotheekhouder. De hypotheekakte wordt door een notaris opgesteld. In deze akte staat onder andere een uitgebreide vermelding van de onroerende zaak waar de hypotheek voor bestemd is. Ook de hypotheeksom is terug te vinden in deze akte evenals de manier van aflossing en gegevens over de hypotheekrente. Hiernaast wordt ook vastgesteld wat de regels zijn omtrent het tussentijds ontbinden van de looptijd.

- Akte van levering

Deze akte regelt de overdacht van een onroerende zaak, zoals een huis. Het is zowel een bewijs van betaling als van eigendom. De notaris stelt de akte op. Zowel de koper als de verkoper dienen deze te ondertekenen. Na deze ondertekening ben je officieel de eigenaar van de onroerende zaak.

Rechtspersonenrecht

Een rechtspersoon is een juridische vorm waardoor het mogelijk is dat een organisatie op kan treden als een natuurlijk persoon. Zo kan een rechtspersoon bezittingen en schulden hebben, een rechtszaak aanspannen, aangeklaagd worden en contracten sluiten. Notariële aktes die voor het rechtspersonenrecht opgesteld kunnen worden zijn onder andere:

- Oprichtingsakte

Ben je van plan om een naamloze vennootschap, besloten vennootschap of een stichting op te richten? In dat geval dien je een oprichtingsakte door de notaris op te laten stellen. Hierin worden de grondregels van de nv en bv of stichting vastgelegd. Hierbij gaat het onder andere om het aandelenkapitaal, de naam en het doel van de rechtspersoon en de blokkeringsregeling.

- Statutenwijzigingen

Statuten zijn de belangrijkste regels die een onderneming zichzelf oplegt. Hierbij kan het gaan om de wijze van benoeming van de bestuurders, de overdracht van aandelen, maatschappelijk kapitaal enz. De statuten moeten in het handelsregister worden ingeschreven. De notaris zal deze akte opstellen.

Notarissen vergelijken met Huisprojecten.nl

Notaris nodig? Vergelijk offertes van meerdere notarissen en kies de notaris die bij jou past!

Bespaar ook op